Izithakazelo zakwa Hlongwane, Hlongwane Clan Names, Hlongwane Clan Praises

Izithakazelo zakwa Hlongwane, Hlongwane Clan Names, Hlongwane Clan Praises
Ngwane,
Masumpa,
Masenga sileka,
Nduku Zinobulongwe,
Zikhali ezingalingani nezamaxhegwana,
Nina bakaSangweni elingawelwa abafokazana liwelwa izinkonjane zasemaNgwaneni,
Sang'elibanzi elingavulwa abantukazana ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda,
Nina bakaMatiwane,
Abaqhobosha ithole elintanga zimashumi,
Ligwalagwala lakithi elimadolo abomvu!
Previous Post Next Post