Libunjwa liseva meaning

 Libunjwa liseva :

Uqala ukufundisa ingane imithetho nemiyalelo isencane. Ungalindi ize ibe indala. Iyakhuzeka uma isencane, ingakabi umdlwembe.
Previous Post Next Post