Uyini Umembeso?


Umembeso wenziwa insizwa esuke isiganiwe lapho isuke ihambisa izipho ekhweni layo.
Izipho lezi zisuke zibhekiswe kubazali bentombi kanye nasemndenini wayo. Umkhwenyana ubhala incwadi ayithumele ekhweni ukubazisa ngosuku azofika ngalo ukuzoletha lezozipho.
Ngosuku lomembeso abakubo kwentombi bahlaba izimbuzi ezibizwa ngokuthi amakhambi lezizimbuzi kuhlatshiswa ngazo abakubo kamkhwenyana basuke bamukelwa umndeni wakubo kamakoti.

Abakubo kamkhwenyana bambesa umakoti wabo bamuphe nezipho ezinhle kanye nomakotshana wakhe. Baphinde bambathise umama nezihlobo zikamakoti ngezingubo zokulala, amaphinifa, amaduku, izitsha, amabhodwe nezinto zetiye. Ubaba kamakoti yena umbathiswa ngejazi, isigqoko, isambulela kanye nemvubu.

Ngosuku lomembeso umkhongi uyamukhehla umakoti. Ukukhehla yilapho umkhongi usuke enikeza umakoti izipho emgcoba nensoyi ngoba usuke esezoshada. Lokhu kuyisiko nje kunoma imuphi umkhongi uma ekhonga.

7 comments:

 1. IGAMA LAMI NGINGU MTHOKOZISI MTHETHWA ENGIDINGA UKUKWAZI UKUTHI IZIPHI IZINDLELA EZILANDELWAYO UMA SENGIFUNA UKUSHADA NGESIZULU

  ReplyDelete
 2. they need somuch things in order for u to marry its easy

  ReplyDelete
 3. Uma uganwa isizwana ikuphi okumele ngikuqaphele okubalulekile osikweni umasishada.

  ReplyDelete
 4. ngicabanga insizwa isuke ingakaganwa kodwa isuke isosinelwa

  ReplyDelete
 5. Ubaluleke ngani umembeso???

  ReplyDelete
 6. Yini okumele yenziwe abakwamakonti interms of ubani okumele ambeswe kubantu bakwakhenyana?

  ReplyDelete

Ngcongo clan names | Izithakazelo

Ngcongo clan names are : Phambuka  Nongwadla  Nozishe  Celeshe  Mkhonto obukhali obala amazwane!!! 🙌🏾 Sitholakala eKZN eMkhomazi eM...