Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Names

Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Praises

Qumbisa,
Jiyeza !
Vuza,
Mabuza endodeni ngoba umfazi uyacucuza,
Vokomaya,
Nkomo kayisengwa ilele !

Izithalazelo zakwa Mayise, Mayise Clan Names

Izithalazelo zakwa Mayise, Mayise Clan Names

Mayise !
Mvungane,
Sonkophe,
Somthenga,
Songalo,
Phakathi,
Nkomonye, Nkophekazilingani zilingana nezabafokazan,
Swazelihle,
Zwide,
Thanga limdidi limdidi ngifisa ukubona umama oyolikabela ngoba abafazi bakhona bangamavila,
Vilakazi,
Nselenduna !

Izithakazelo zakwa Donda, Donda Clan Names, Donga Clan Praises

Izithakazelo zakwa Donda, Donda Clan Names, Donga Clan Praises

Ngonyama, Masinga,
Thusini, Manqele,
Mzimela!

Izithakazelo zakwa Dlungwane, Dlungwane Clan Names, Dlungwane Clan Praises

Izithakazelo zakwa Dlungwane, Dlungwane Clan Names, Dlungwane Clan Praises

Mpithikeza,
Mathaba,
Ndlalakuhle, Nhlab'shile,
Luqa,
Zondi,Nondaba,
Gagashe!

Izithakazelo zakwa Mabaso, Mabaso Clan Names, Mabaso Clan Praises

Izithakazelo zakwa Mabaso, Mabaso Clan Names, Mabaso Clan Praises


Mntungwa,

Mbulaz'omnyama,
Nina bakaBhej' eseNgome,
Nin' enadl'umuntu nimyenga ngendaba,
Nin' enadl' izimf'ezimbili ikhambi laphuma lilinye,
Lobengula kaMzilikazi,
Mzilikazi kaMashobana,
Shobana noGasa kaZikode,
Zikode kaMkhatshwa,
Okhatshwe ngezind' izinyawo nangezimfushanyana,
UMkhatshwa wawoZimangele,
UNyama yentini yawoZimangele
Mabaso owabas' entabeni kwadliwa ilanga lishona,
BaNtungw' abancwaba,
Zindlovu ezibantu,
Zindlovu ezimacocombela,
Nin' abakwaMawela owawel' iZambezi ngezikhali,
Nin' abakwaNkomo zavul' inqaba,
Zavul' inqaba ngezimpondo kwelaseNgome zahamba,
Nin' enalukudl' umlenze kwaBulawayo,
Mantungwa Aluhlaza,
Mantungwa Amahle,
Bantwana benkosi,
Nin' abakwaNtokela,
Inkubele abayihlabe ngamanxeba,
Abakhule ngezinyawo ezimfishanyana nezimaqhukulwana,
Inyang' abathe beth' ifil' uZulu kanti isiyetheswe,
Yetheswe ngoNyakana kaMpeyana,
UBando abalubande balushiy' uZulu,
UNtshwintshwintshwi kaNoyanda noNdaba,
UNkone evele ngobus' emdibini,
Ndabezitha!
Maqhaw' amakhulu!

Izithakazelo zakwa Ndlazi, Ndlazi Clan Names, Ndlazi Clan Praises

Ndlazi kaLokothwayo Swebelele Somlibo umarhog’uyababa unje ngatshongwe lomlambo, yincem’ende eyongamel’ iziziba abathi bayayibamba ayadontseka bayishiya ivele phakati kwesiziba. Ngu-Somlimokazi wena Gawuka kaMgegedla omathanga amakhulu adabula utshani bendlela. 

 wena owahlindza inkomo wede wathuth’umswane wabashiya bedla. Ngababamba umsingizane badontsisane ngawo besithi yincema. Iindlaz’anyoni edla emigxobhozweni, inyon’ emaphiko made, endiza ezingweni zoThukela. 

Oondlubu zamil’ ebubini bamadoda ngokuswel’ indawo,  omafuz’afulele okwelifu lemvula, abashwabadel’ iinkomo. Nina bakwamfaz’ obele lide omuncis’ umntwana engaphesheya koThukela. Sihlabathi soNdi noThukela ndifike besihlenga besiphalaza, nam ndasihlenga ndade ndaguzubala. 

Nina mahlahla ndlela ngokukhamba iintaba zoLundi zingenandlela nazenza indlela yokukhamb’uBhungane. Ndlazanyoni nina mabinda nkosi ngoku binda uRhadebe inkosi ingakaze yabindwa. Ndlazi phum’ ethinzini abantwana bafa kukuthuthumela. Nyoni yeSilo kaMthimkhulu omuhle onje ngeNdlazi yakwaLokothwayo wena wengwazi emnyam abayinqinde izimpondo.

 Umphuhlan’ ophuhle wavelela phezu kwamaHubi, maHlubi ‘ amahle, oomashubel’ esavela. maNgelengele anzipho zimnyama ngokuqhwayana. Bayethe thole leSilo!

Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Names

Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Praises Qumbisa, Jiyeza ! Vuza, Mabuza endodeni ngoba umfazi uyacucuza, Vokomaya, Nkomo kayisen...