Miya | Izithakazelo

Izithakazelo zakwa-Miya

Gcwanini,
Sbewu, Munja,
Mabhingcel'ehlangeni amany'amadod'ebhingcel'ezindlini,
Skhaban'esakhab'uvezi ngezinyawo,
Sjekula,Msilak'phepha,
Salakulandelw'esilandelwa 'zintombi kuphela,
Genu, Gogela,
Sonkosi,
Zizi!

22 comments:

 1. Ayabong' amazizi amnyama, amhlophe ngenhliziyo.

  ReplyDelete
 2. Cha asisibo oMzizi singo Zizi. Mzizi oDlamini

  ReplyDelete
 3. Thanks. I'm of MIYA clan, raised as a Xhosa. I'm kind of confused beacuse I never new I'm also ZiZI or Dlamini. Can you tell me as a matter of history what really happened to this Nguni tribe thet became Xhosa, Zulu, and Swati?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaloku oo Miya came to Xhosaland in the 1820's running away from Shaka Zulu. Naningahambi nodwa, there were other clans such as: Dlamini, Rhadebe, Tolo, Xaba, Maduna, amaBhele, amaKhumalo and some Hlubi clans. Even today you find those Clans emaXhoseni.ukufika kwenu, kwaXhosa u Xhosa wayephethwe ngu Kumkani u Hintsa Ahh Zanzolo into ka Khawuta. The king asked "Ningobani" then you said singa Bambo, asinamhlaba siyamfenguza, sisukelwa ngu Shaka ka Senzangakhona. King Hintsa then took you in and gave you land and said ukusukela namhla ningabantu bam, he then gave Tsomo, Ngqamakhwe, Gcuwa and some parts of Dutywa to the Mfengu/abaMbo people and said in the time of war you will fight and die for me. Even today, iziduko zakwezo ndawo (Gcuwa, Tsomo, Ngqamakhwe) ziziduko ezikhoyo kwa Zulu because that is where you came from. Shaka's army actually came in 1824 in Trabskei following amamfengu but was driven back before they could cross Mthatha river. Then in 1827 a Ngwane Chief Matiwane came to Xhosaland to settle by force, he too was crushed and driven back.

   Delete
  2. so these clan originate from KwaZulu enatala??

   Delete
  3. Wow. Thank you Xhan Rhili. Also nakuwe Andile Mashack for asking. Nam ngingowakwaMiya angizazi nezithakazelo ukuthi zithini kahlehle. But after reading this.. I can say im informed more than I was a minute before I read all this.

   Delete
 4. Zizi uMiya; Mzizi uDlamini ke lowo

  ReplyDelete
 5. As far as I know, we ascended the Drakensburg Mountain, together with AmaHlubi during Mfecane, but only a few of us descended back to Bergville, while most left with AmaHlubi to Mount Frere. Apparently that is where confusion started. I stand to be corrected.

  ReplyDelete
 6. Amazizi sisizwe ngokwawo...ngamaNguni...asingo mazulu...inkosi u uZizi wafihlwa ngoobawokazi bemoyikisela kuShaka uba angambulali eGcuwa /kwaGcwanini kulapho ubukhosi babuhleli...bangena phantsi kwamxhosa ngexesha leMfecane... Unyana omkhulu kaZizi nguDlamini... Bemka beshiyana aykutsho eSwatini..AmaTiti...

  ReplyDelete
 7. Umiya noDlamini bahlobene na?

  ReplyDelete
 8. Ngenye imini ndeva ukuba Oo Miya noo Thole ngamawele. Ndingavuya ukuba kukho umntu onolwazi olunzulu ngalo mba. Ndivile ukuba singo Gcwanini abakwa zii Nkosi yaye sikwabakhulu e Swazini...ngubani onokundicacisela lena into? Mna ndazi oo Dlamini ukuba zii Nkosi e Swazini. U Xhan Rhili ubonakala enolwazi olunzulu ngoo Miya. Ndake ndeva ukuba oonyana baka ZiZI ngu Dlamini no Miya kodwa andazi ukuba kuthiwe oo Thole noo Miya ngamawele. Omnye umbuzo uthi oo Miya bazalana njani nama Bhele? Enkosi.

  ReplyDelete
  Replies
  1. UDuma yinkulu ze umiya no Thole babe ngamawele. I banana ubukhosi ke buhlunkana omnye komnye bayozimela

   Delete
  2. U Duma, U Miya, no Thole bazalwa ngubani?

   Delete
 9. The kinship between Xhosa, Zulu and Swazi is deep. My research has shown me that white people lied about everything. If you read the history in a South African white book, you will be disappointed. That history was created to seperate us. We are one people. Even Sothos are Ngunis, that's why bengoHlongwane, Batlokwa/Hlongwa, Mokoni, Mokoena-Ngwenya etc. We were one nation and one country. We were called Jukun or Djugun or MaNguni. Just google these names and be amazed. We also tend to confuse age-set classifications such as Tonga, Khoi, KhweKhwe and Xhosa with actual nation-clans such as Hlubi, Zulu and the rest. Please google the Borana-Oromo Gaada system called an Inkatha in Zulu circles: That was the inspiration for the organisation that eventually became Inkatha Freedom Party. It was how nations were fashioned by our ancestors. Our nations are so old, they are written about in the Bible.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Uxolo bahlobo nam ngomnye wakusu esi sbongo sakwa Miya ngyabonga and ngyajabula ukthola olulwazi osuluva apha ngesbongo sethu ..but ndicela ukba nindchazele ngamasiko akoMiya iyo nto endhlupha kakhulu emoyeni ngyancela bakwethu igama ndingu Njabulo Vuyo Miya ..ndhlala ePietermaritzburg.

   Delete
 10. Tonga = clan created by a descendent of amaTonga who has gone through all the requisite age-sets including: 0-8 years with AmaNdebele, I think, 8-16 years with Amakhwekhwe (ayolusa), 16-24: With the Khoi - cementing ukolusa, craftsmanship and trade, 24-32: With Korana (Spiritual, culture and arts), 32-40: Army with the Maputu or Mapondo or AmaLuba. Thereafter, if I am not incorrect, the person would then either khonza under an existing nation and become an elder and become a Tonga or start their own nation using the Nkatha. This is the age of vocations where you got to experience life a little bit and play your part in life. It's not 100% correct but it is a step in the right direction.

  The Tonga are ancestor clans or a clan that is ordained as a stand-alone clan and started building itself using the Nkatha system. There are Tonga clans on every continent, especially in Asia, where some of us come from, where there is a black country called Tonga. Blacks in Asia are considered as the indigenous people there. You can look up the Dani, Moni, Aeta (which I think is why we greet by saying Eita), Kayan Lahwi, Kayan Miyan, San Miyan, Wushe, Atayal, Zu Rukai/Zu Lukai/Rukai Zu etc. Some are mixed-race but within them some are darker than most SA blacks.

  ReplyDelete
 11. Wow, this is real information and where one can get information about what you are talking about?

  ReplyDelete
 12. I would like to know more about the Tonga surname.

  ReplyDelete
 13. pho eKZN emaNgwaneni saya kanjn singogcwanini?

  ReplyDelete
 14. Hello everyone,I’m as confused my father’s surname is Mzilikazi and wakwa Miya, Gcwanini clan does that make me Zulu or Xhosa?

  ReplyDelete

Total Pageviews