Sibande | Izithakazelo

Izithakazelo Zakwa-Sibande

Goje  kuhlase mdlanyoka ndzenge loncama netitho takhe, 
emandzenge abitiwe kangwane abitelwe umuti uyagedzagedza enkosini.

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews