Izithakazelo Zakwa Sibande, Sibande Clan Names, Sibande Clan Praises

Izithakazelo Zakwa Sibande, Sibande Clan Names, Sibande Clan Praises

Goje  kuhlase mdlanyoka ndzenge loncama netitho takhe, 
emandzenge abitiwe kangwane abitelwe umuti uyagedzagedza enkosini.
Bayede!

Previous Post Next Post