Dube

Izithakazelo zakwa-Dube

Dube elimthemde!
Dube kaBayisa
Khushwayo!
Mbuyazi kaThekeli
Ongathekeli nakwandodakazi
UZwakele ndoda
Ongathekelemziniemincane
Othekelemzinemikhulu
Ongathekeli kwamakhelwana
Othekelemanxulumeni
Nina bakwaDonda kwaMbangambi
Ndlovu khaliphezinye zilibele
Nina bakwaNzwakele kaKhushu
Nina beshumi lamhla munye
Nina bakwaMagwazebuyelela
Nina beqhawe lakwaLindukudla Shozi!
KaFani kaNomkhwayiba
KaFana fuzamafu
Dlubuladledle!
Ntamo ngeyendlondlo
KaSiphabantu ngokubadlubulela
Ngeze ngonyama entanyeni
Ngoba yehle kanzima kanzizimela
KwaMgwezi wamaduna namathokazi
KaNomkhwayiba waseKunene
Silwane kaNjila kaNgothoma
Mqhawe
Ngcobomuhle
Mafukuzela!

13 comments:

 1. Izithakazelo zakwaDube!!  Nyamazane

  Mbuyazi, Lushozi

  Mafukuzela

  Nzwakele , Bayi

  Dub'elimthende!

  Maqham'ehleli njengegwababa!

  Khushwayo, Donda

  Silwan'esihle!

  Mbuyazi akathekel'emanxulumeni!

  Mp'iyahlehla

  Mageza ngobisi-abanye begeza ngamanzi!

  ReplyDelete
 2. Maqhama
  Khushwayo
  Nzwakele
  Habane
  Magemegeme(my grandfather's brother...inkosi ekhona today)

  ReplyDelete
  Replies
  1. hey. if possible plz contact me. ndube0280@gmail.com

   Delete
 3. kuzomele zandiswe lezizithakazelo ngoa kukhona ezinye ezingekho

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dube elimthemde
   Dube kaBayisa
   Khushwayo!
   Mbuyazi kaThekeli
   Ongathekeli nakwandodakazi
   UZwakele ndoda
   Ongathekelemziniemincane
   Othekelemzinemikhulu
   Ongathekeli kwamakhelwana
   Othekelemanxulumeni
   Nina bakwaDonda kwaMbangambi
   Ndlovu khaliphezinye zilibele
   Nina bakwaNzwakele kaKhushu
   Nina beshumi lamhla munye
   Nina bakwaMagwazebuyelela
   Nina beqhawe lakwaLindukudla Shozi!
   KaFani kaNomkhwayiba
   KaFana fuzamafu
   Dlubuladledle!
   Ntamo ngeyendlondlo
   KaSiphabantu ngokubadlubulela
   Ngeze ngonyama entanyeni
   Ngoba yehle kanzima kanzizimela
   KwaMgwezi wamaduna namathokazi
   KaNomkhwayiba waseKunene
   Silwane kaNjila kaNgothoma
   Mqhawe
   Ngcobomuhle
   Mafukuzela!

   Delete
  2. Dube elimthemde
   Dube kaBayisa
   Khushwayo!
   Mbuyazi kaThekeli
   Ongathekeli nakwandodakazi
   UZwakele ndoda
   Ongathekelemziniemincane
   Othekelemzinemikhulu
   Ongathekeli kwamakhelwana
   Othekelemanxulumeni
   Nina bakwaDonda kwaMbangambi
   Ndlovu khaliphezinye zilibele
   Nina bakwaNzwakele kaKhushu
   Nina beshumi lamhla munye
   Nina bakwaMagwazebuyelela
   Nina beqhawe lakwaLindukudla Shozi!
   KaFani kaNomkhwayiba
   KaFana fuzamafu
   Dlubuladledle!
   Ntamo ngeyendlondlo
   KaSiphabantu ngokubadlubulela
   Ngeze ngonyama entanyeni
   Ngoba yehle kanzima kanzizimela
   KwaMgwezi wamaduna namathokazi
   KaNomkhwayiba waseKunene
   Silwane kaNjila kaNgothoma
   Mqhawe
   Ngcobomuhle
   Mafukuzela!

   Delete

 4. Dube elimthende
  Nzwakele, Khutshwayo
  Maqhama, Lushozi
  Mbuyazi akethekeli kubafokazana
  Silwane esihle
  Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka!
  Dube elimthende
  Wena kaMligwe
  Wena kaMbonjane
  Wena kaBatshwayi
  Wena ongethekeli nakwandodakazi
  Uzwakele ndoda
  Ongathekel' emzinemikhulu
  Ongathekeli komakhelwane
  Othekel' emanxulumeni
  Nina bakwaDonda kwaMbangambi
  Ndlovu khaliph' ezinye zilibele
  Nina bakwaNzwakele kaKhushu
  Nina beshumi lamhlomunye
  Nina bakaMagwaz' ebuyelela
  Nina beqhawe lakwaLind' ukudla Shozi
  KaFani kaNomkhayiba
  Ka Fana fuzanamafu
  Dlubulandledle
  Ntamo ngeyendlondlo
  kaSiphabantu ngobubahlubulela
  Ngenze ngonyama entanyeni
  Ngoba yehle kanzima kanzinzimela
  Mgwezi wamaduna namathokazi
  Nomkhwayiba waseKunene
  Silwane kaNjila kaNgothoma
  Mqhawe
  Mafukuzela
  Mvelase
  Qhudeni Mvelase
  Owave' eNyandeni yemikhonto yakwaMabaso
  Mvelase kaGuda
  Ongawadl' amathibani
  Mnisi wemvula ilanga libalele
  Ngoz' ovel' eNyandeni
  Ngoza kaMkhubukeli kaGazi
  Nina baseMlamlankunzi


  Zilotshwe nguFaith Silandulo Dube

  ReplyDelete
 5. Dube!
  Mtima
  Mzombe!
  Msibekela!
  Wena owasibekela inkosi ngothuli

  Kwasuka uDludlu kwahlala iNkalakatha
  Wena milenze ebomvu yomibili!
  Amatima elibandla ayakhethana

  Dube!
  Mbuyazi!
  Nzwakele!
  Nyamazan'!
  Dludlu!
  Dub' Elimthende

  ReplyDelete

 6. Dube
  Izithakazelo zakwa-Dube
  Dube elimthemde!
  Dube kaBayisa
  Khushwayo!
  Mbuyazi kaThekeli
  Ongathekeli nakwandodakazi
  UZwakele ndoda
  Ongathekelemziniemincane
  Othekelemzinemikhulu
  Ongathekeli kwamakhelwana
  Othekelemanxulumeni
  Nina bakwaDonda kwaMbangambi
  Ndlovu khaliphezinye zilibele
  Nina bakwaNzwakele kaKhushu
  Nina beshumi lamhla munye
  Nina bakwaMagwazebuyelela
  Nina beqhawe lakwaLindukudla Shozi!
  KaFani kaNomkhwayiba
  KaFana fuzamafu
  Dlubuladledle!
  Ntamo ngeyendlondlo
  KaSiphabantu ngokubadlubulela
  Ngeze ngonyama entanyeni
  Ngoba yehle kanzima kanzizimela
  KwaMgwezi wamaduna namathokazi
  KaNomkhwayiba waseKunene
  Silwane kaNjila kaNgothoma
  Mqhawe
  Ngcobomuhle
  Mafukuzela!

  ReplyDelete

Total Pageviews