Mthimkhulu

Izithakazelo zakwa-Mthimkhulu

Hadebe,
Bhungane,
Wena owamila edlukwini lapho okungamilwa khona,
Mashiya amahle,
Mashiya amahle njenge nyamazane,
Mashwabada,
Wena owashwabadela inkomo ne'mpondo,
Yathi mayifika emphinjweni yadlamalala,
Umkhulu Bhungane!

6 comments:

 1. "Mtimkulu, Bhungane, Nsele.
  Mashiya amahle anje ngawenyamazane,
  S'goloza esimehlo abomvu
  sithi masibheka umntu simjamele,
  Ndlubu ezamila endaweni embi,
  nina enindlebe zikhanya iLanga,
  Intlabathi yoNdi ng'ifike beyihlenga beyiphalaza,
  Nam ng'ayihlenga ng'ade ng'aguzubala.
  nina bosiba olude olungakhothami
  ndlwaneni kodwa kwezinde
  luyakhothama,
  Mahlubi amahle.

  Shwabada owashwabadela inkomo
  neempondo zayo,Ndlebentle zombini,
  Mafuz' afulele njengelifu lemvula,
  Yimibhucw’ ebuthakathaka
  Eyabhucwa kwada kwaphum’ ilanga.
  Umkhulu Nkulunkulu kodwa awunganga
  Bhungane,
  Nkulunkulu uziqu zintathu
  kodwa uBhungane uziqu
  zingamakhulukhulu.
  Bayede Bhungane, Bayede Silo samaHlubi.
  Ngele-ngele,
  AmaHlubi anzipho zimnyama
  ngokuqhwayana."

  ReplyDelete
 2. RADEBE/HADEBE
  Bhungane kansele, Mthimkhulu, Ngelengele.Nina BakwaS'goloza esimehlwa bomvu esibheka umuntu ngathi simjamele, Nina bakwanzipho zinde ngokuziqwayela.
  Nina enaqhamuka esizibeni esinomhlanga ningezinyamazane,bomashiya amahle afana nawenyamazane, bongelengele abahle.

  Nina bakwa Ndlubu ezinhle ezamila kwaSothondose, Nina enindlebe zikhanya ilanga, Nina enindlebe zinhle zombili.
  Ninabakwa bhucwa,Nina bakwaHlubi enahluba inja ngozipho, Mashwabadela Owashwabadela Inkomo kanye nezimpondo zayo.UMkhulu Ngelengele, Nina bosiba olude olungakhothami endlwini kodwa kwezinde luyakhothama.

  UKhulu Bhungane kodwa kawungangoNkulunkulu yena oziquzintathu wena ungamakhulukhulu

  ReplyDelete
 3. NgeleNgele. ...langalibalele

  ReplyDelete
 4. radebe umthimkhulu

  mashiya a mahle nje nge nyamazane baka laka le baleke ba zinto ze myama ama hlabu ama ngelengele badle umuntu ba nyenge ba muhle ba monyenge nge ndaba radebe

  ReplyDelete

Total Pageviews