Sikhakhane

Izithakazelo zakwa-Sikhakhane

Mboma kaMqhele,
Mathula,
Nzimase,
Sdwaba esinembobo,
Wena sango elingezantsi,lapho besa khona imilomo,
Wena owangena nesikhuni emanzini sivutha, waphuma naso sivutha,
Wena kaMboma os'hlahla samila edwaleni,
Wena kaSoqhafuza, umlung'odla izinkobe,
Wena nyoka eyacaca emthini ingenazinyawo,
Inkomo esengelwa emeveni ngoba wayisengela ethungeni iyalikhahlela,
Wena okhishwa ngenoni emgodini,
Wena ophatha amakhosi uma esedukuzela,
Wena owahlabana ngokwehlula izinyanga nezanuse,
Wasuka lapho waxhoshiswa ngokaSenzangakhona, ngezinkomo zekhethelo,
Wakhushulwa, awabanankosi, ngoba inkosi yakho kunguNodumehlezi kaMenzi,
Mboma,wena wase Nkandla!

4 comments:

 1. Aziphelele kuphi lokhu okuthi "wena kazinqanyana ezilingene ukuhlala kuphela"?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ngyacabanga lapho sekuluzalo ngoba thina sibiza uNgungwana emva kaNzimase nalapho awudukanga.

   Delete
 2. Izthakazelo ziyaqhubeka ngokuzalana kwamakhehla, awukho wrong lapho.

  ReplyDelete
 3. Abakwaphenyane bona bafika kanjani kwaSikhakhane?

  ReplyDelete

Total Pageviews