Imilolozelo: Umzanyana Uthi

Imilolozelo: Umzanyana UthiWe Nokuthela:
Wu, wu, wu!
Igula lomntwana:
Wu, wu, wu!
Zaqheqhe zengane:
Wu, wu, wu!
We Nomsutho:
Wu, wu, wu!
Woz’ uthule;
Nca, nca, nca bo!


Eminye imilolozelo: 

No comments:

Post a Comment

Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Names

Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Praises Qumbisa, Jiyeza ! Vuza, Mabuza endodeni ngoba umfazi uyacucuza, Vokomaya, Nkomo kayisen...