Imilolozelo We Nomathemba

We Nomathemba:


We Nomathemba 

Ushaywe ngubani ?

Yiyo lendonda.Ibiz’ ize lapha;

O, Hhayi Ngiyesaba!

Gibela nant’ ihhashi:O, 

Hhayi ngiyenqena.

Ehl’ amathamb’Ebhek’ enzansi,

Enyuk’ amathamb’Ebheke phezulu!

Ebheke phezulu!

Ebheke phezulu!


Eminye imilolozelo: 

No comments:

Post a Comment

Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Names

Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Praises Qumbisa, Jiyeza ! Vuza, Mabuza endodeni ngoba umfazi uyacucuza, Vokomaya, Nkomo kayisen...