Sesha izithakazelo noma yini enye ofuna ukuyazi ekule-blog

Manyoni | Izithakazelo

Izithakazelo zakwa-Manyoni

Mlotshwa,
Mtuse, Choboza,
Mafuyanduna,
Msuthu,
Vaphi
Madebe!

No comments:

Post a Comment

IZINDABA - Usungazihlola ingculazi ekhaya

IZINDABA - Usungazihlola ingculazi ekhaya
Usungazihlola ingculazi ekhaya

Total Pageviews