Memela

Izithakazelo zakwa-Memela

Gambu,
Msuthu,
Ntethe,
Mathamahle,
Sikhakha simantwenguntwengu ngokudliwa yinundu,
Ngwekazi kaLanga,
Nontuli!

2 comments:

 1. Bhele likaMdingi
  Ihawu phezu kwehawu................

  Kwathi cosololo...kimina

  ReplyDelete
 2. Mnumzane. Kunale nkondlo engangiyenza ngisafunda, nje, ngiyibhobhodleyana. Angazi ukuthi ubani umlobi wayo kepha isihloko kanye nemigqa embalwa ngisayikhumbula. Sengathungatha imitapo yolwazi eminingi kodwa lutho ukuzithela phezu kwayo. Ngicela ungisize, Bab' Zulu ngiyithungathe kanye nawe. Isihloko sayo sithi, "Qaphela Mntanami." Lapha ngezansi imigqa embalwa engisayikhumbula - ayilandelani.

  Kuyashisa kushwez' ishisandlu
  Lish' amash' amahubo lishona
  Eliwash' evus' usinga kontanga yenu
  Qaphela mntanami...

  Kuyatenga kuwutatalambu kuyintambo...
  Bagwedla ngezikhwepha bangaphenduki...

  Yileyo kuphela imigqa ebuya emqondweni. Kwazise-ke phela angiyibambanga nangesikhathi besifundisa futhi sekwaphela neminyaka eyishumi nanye ngagcina ukuyifanisa. Yayinomyalezo omkhulu le nkondlo futhi inhliziyo yami yayivutha ngenkathi ngiyifunda. Kepha-ke ngenxa yobungane azange ngikugqize qakala ukujula ngayo nokuyigcina emabhukwini ami. Ngalokho nginokuzisola okukhulu, ikakhulukazi, nje, manje umuntu engasekho eduze nabantu abamkhuthazayo olimini lwebele.

  Ngiyacela usize mina neningi elifana name, ungibhekise le nkondlo.

  Ngiyabonga

  ReplyDelete

Total Pageviews